Sunday, March 8, 2009

Islam for dummies books siries: latest news
sudah terbit!!!

sudah terbit!!!


alhamdulillah, buku Siri-siri Memahami Asas-asas Islam : Quranic Group, Siri 4 bahagian 1 dan bahagian 2 telah berjaya diterbitkan. manakala, masih dalam proses editting ialah QG4-3, QG5-1, dan QG5-2. insya Allah, akan diterbitkan dalam tahun 2009.

di samping itu, atas permintaan yang tinggi terhadap siri-siri buku ini, edisi kemaskini untuk QG1-1, QG1-2, QG2-1, QG2-2, QG3-1 dan QG3-2 telah diterbitkan lagi. untuk maklumat lanjut sila layari blog : http://quranicgroup.blogspot.com/

No comments: