Saturday, July 14, 2007

konsep perceraian

konsep perceraian

maksud dari sudut bahasa: tindakan melepaskan atau menguraikan ikatan.
maksud dari sudut istilah syara': tindakan melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz, seperti perkataan "cerai" atau "talak", oleh seorang suami kepada seorang isterinya


jenis-jenis lafaz perceraian

1. dalam bentuk jelas (soreh): lafaz yang menggunakan ucapan yang jelas dan tegas dengan maksud menunjukkan makna perceraian. contoh:

"aku talakkan engkau"
"aku ceraikan engkau dengan talak 1 / 2 / 3"

dengan ucapan di atas, perceraian tetap berlaku di antara keduanya walaupun tanpa niat daripada suami.

2. dalam bentuk tidak jelas / sindiran (kinayah): suatu lafaz yang boleh bererti talak dan boleh pula membawa erti yang lain. lafaz itu harus dilihat hubungannya dengan suasana sebelum dan sesudahnya serta tanda-tanda (qarinah) yang mempertegaskan erti yang dimaksudkan dan juga niat pihak suami. contoh:

"baliklah kamu kepada ibu bapa kamu"
"saya tak hendak kepada kamu lagi"
"mulai hari ini, berpisahlah kita berdua"

kesan lafaz-lafaz seperti di atas adalah bergantung kepada niat suami yang berlafaz itu. jika dia berniat menceraikan isterinya, terjadilah perceraian. sebaliknya jika dia tidak berniat menceraikan isterinya, lafaz tersebut tidak memberi kesan perceraian.


jenis-jenis perceraian dan kesannya.

1. perceraian dengan persetujuan/dengan perintah mahkamah: seorang suami/isteri membuat permohonan kepada mahkamah dengan mengisi borang-borang tertentu untuk bercerai, sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk berbuat demikian.

boleh mengatur tentang pembahagian perbelanjaan harta, harta sepencarian, penjagaan anak-anak, nafkah dan perkara lain sebagaimana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

2. perceraian taklik: lafaz cerai yang dikaitkan dengan suatu janji yang telah dibuat oleh suami selepas akad nikah disempurnakan.

isteri tersebut tidak boleh kembali atau rujuk kepada pernikahannya yang dahulu melainkan dengan suatu akad nikah baru.

3. perceraian fasakh: pembatalan/pembubaran perkahwinan antara suami isteri melalui perintah mahkamah.

tidak boleh kembali atau rujuk kepada suaminya melainkan didahului dengan akad nikah yang baru

4. perceraian tebus talak (khuluk): perceraian yang diminta oleh isteri daripada suaminya dengan memberi wang atau lain-lain harta benda kepada suaminya.

tidak boleh kembali atau rujuk kepada suaminya melainkan didahului dengan akad nikah yang baru

5. pembubaran perkahwinan kerana pertukaran agama: pertukaran agama oleh salah satu pasangan perkahwinan akan menjadikan perkahwinannya menjadi bubar atas pengesahan mahkamah. walau bagaimanapun kedudukan suami isteri adalah seperti berikut;
a) sekiranya salah satu pasangan murtad, perkahwinan hanya menjadi bubar setelah disahkan oleh mahkamah.
b) sekiranya isteri/suami telah memeluk Islam dan pasangannya telah turut memeluk Islam dalam tempoh eddah perkahwinan mereka mengikut hukum syara', maka status perkahwinan mereka dikekalkan iaiti mereka tidak perlu kepada akad nikah baru.


eddah perceraian

masa menanti yang diwajibkan ke atas isteri yang diceraikan oleh suaminya.
a) belum disetubuhi oleh suaminya tiada eddah.
b) telah disetubuhi dan hamil, sama ada cerai hidup/mati, tempoh eddahnya ialah sehingga melahirkan anaknya itu.
c) telah disetubuhi tetapi tidak hamil, dicerai hidup, dan mempunyai haid, tempoh eddahnya ialah selama 3 kali suci.
d) telah disetubuhi tetapi tidak hamil, dicerai hidup, tetapi tidak mempunyai haid, tempoh eddahnya ialah selama 3 bulan.


hikmah tempoh eddah

1. menentukan sama ada isteri itu hamil atau tidak, dan dengan itu;
2. dapat diketahui siapa bapa si anak yang dikandung (jika hamil)


(sumber: brochure edaran biro bantuan guaman, bahagian hal ehwal undang-undang, jabatan perdana menteri)

No comments: