Tuesday, July 10, 2007

Perempuan Yang Haram Dinikahi

Perempuan Yang Haram Dinikahi

Islam telah menetapkan beberapa kategori wanita atau perempuan yang haram dinikahi oleh lelaki. Antara wanita atau perempuan yang dilarang untuk dinikahi dalam Islam adalah yang mempunyai ciri-ciri di bawah:
• Keluarga
• Menyusu
• Semenda
• Permaduan
• Kafir
• Isteri orang
• Di dalam iddah

Perempuan yang haram dinikahi sebab keluarga:
• Ibu
• Anak perempuan
• Saudara perempuan
• Adik perempuan sebelah emak
• Adik perempuan bapa
• Anak perempuan abang
• Anak perempuan adik

Perempuan yang haram dinikahi sebab susuan:
• Ibu susuan
• Anak perempuan susuan
• Anak kandung lelaki / perempuan
• Adik perempuan emak susuan
• Adik perempuan bapa
• Anak perempuan saudara susuan

Perempuan yang haram dinikahi sebab semenda (mempunyai talian kekeluargaan):
• Mertua perempuan
• Ibu tiri
• Menantu perempuan
• Anak perempuan tiri

Perempuan yang haram dinikahi sebab persemaduan:
• Saudara perempuan isteri (adik/kakak ipar)
• Saudara perempuan sebelah bapa isteri (mak saudara)
• Saudara perempuan sebelah ibu (emak isteri)

Perempuan yang haram dinikahi sebab kafir/isteri orang/isteri di dalam iddah:
• Orang lelaki Islam haram nikah dengan perempuan kafir kecuali kafir kitabiah.
• Orang perempuan Islam haram nikah dengan lelaki kafir sekalipun kitabiah.
• Haram nikah isteri orang sekalipun telah diceraikan jika belum tamat iddahnya.

(sumber: http://perkahwinan.com.my/main/Perkahwinan/?Sub=Pages&id=71)

No comments: